team-01

Prof. Dr. İlhan ÖZTEKİN

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: İlhan Öztekin

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul -14.02.1959

Mezun olduğu Üniversite: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1985)

Uzmanlık Dalı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı (1993),
Algoloji (Ağrı) Uzmanı (2011).

Uzmanlık Eğitimini Aldığı Kurum: Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs,Kalp ve       Damar Cerrahisi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul.

Çalıştığı Kurum: Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Algoloji BD.İstanbul.

Önceki Çalıştığı Kurumlar: 1-İstanbul Üniversitesi Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi (Prof.Dr.Osman Bayındır’ın yanında) (1985-1989).

2- Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği (Prof.Dr.Ercüment Kopman’ın yanında) (1989-2010).

3-Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Anabilim Dalı ve Algoloji Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi, Edirne. (2010-2018)

 

 

Doçentlik Ünvanı aldığı tarih: 27.02.2009

Profesörlük Ünvanı aldığı tarih: 09.06.2015

 

İlgilendiği Alanlar: Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahi Anestezisi, Yoğun Bakımı, İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi, Algoloji (Ağrı Tedavi) ve Akupunktur.

 

Yabancı Dili: İyi derecede İngilizce.

 

Diğer Eğitim Aldığı Kurumlar:

1-İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı

2-İÜ Kardiyoloji Enstitüsü Nükleer Kardiyoloji Bölümü ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp AD’da (2 yıl, Doktora Öğrencisi Olarak)

3-Amerika Birleşik Devletleri Mayo Clinic Anesteziyoloji Departmanında İntraoperatif Ekokardiyografi eğitimi, Ağrı Kliniğinde ve Anesteziyoloji Araştırma Laboratuarında aktif olarak bir projeye katıldım (1 yıl )

4-İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Akupunktur Polikliniğinde eğitim (1 ay)

5-Viyana Ludwig-Boltzman Akupunktur Enstitüsünde eğitim sonucu Avusturya Akupunktur ve Aurikuloterapi Diploması ( 20.5.1994). (Prof.Dr.J.Bishcko’nun yanında)

6-İstanbul Akupunktur Derneğinde Sertifikasyon Kursları ve Sertifikası.

7-T.C.Sağlık Bakanlığı Akupunktur Uygulama Sertifikası ( 25.10.1995).

8- İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD’na bağlı AĞRI (Algoloji) Bilimdalında eğitim (3 ay) (1998).

9-Almanya Melsungen Hastanesi Ağrı Departmanında Eğitim ( 2 ay ).(1997)

10-İsviçre’de Laser Needle ile Ağrı Tedavisi Eğitimi. (2007).

11-Uluslar arası Kuantum Tıbbı Cemiyetinde (Moskova) 2007 ve 2008 yıllarında iki aşamalı eğitim belgeleri ve Cemiyetin Türkiyede Eğitimini vermek üzere yetkili eğitimci belgesi.

12-Belçika Algoloji (Ağrı) Derneğinin düzenlediği Üniversitelerarası Algoloji Kursuna katılım. (2009)

13-2013’de İtalya Bologna Universite hastanesinde Epiduroskopi ve Spinal Adezyonolizis (Balon ve Kuantum enerjisi ile) eğitimi,

14-2013 Ekim ayında A.B.D. Harvard ve Massachusetts University ile afiliye hastanelerde perkütan hidrodiskektomi kadavra kurslarına katılım.

15-2014 yılında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Birliği ve Sağlık Bakanlığının ortak projesi olan ‘Kanın Uygun Klinik Kullanımı Eğitim Programı’ na katılım.

16-Madrid Üniversitesi Tıp Fak.Hastanesinde Spinal Kord Stimülasyonu eğitimi ve uygulamalarına katılım

17-Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi  Algoloji Bilim Dalında Servikal ve Lomber Spinal Minimal İnvaziv Girişimsel İşlemler konusunda  uygulamalı Eğitim.

18-Trakya Üniversitesi Hastanesinde Epiduroskopik Disk Lazer tedavisi konulu Uluslar arası katılımlı bir workshop düzenledi. (2016).

19- International Spinal Pain Kongresi (Güney Korede düzenlenen)nde davetli konuşmacı olarak katılım. (2016)

20- 9.Uluslararası katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi Başkanlığını ve düzenlemesini yapmak. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi 2016.

21-Medipol Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitende düzenlenen Akupunktur Kurslarında daimi olarak eğitmenlik yapmak.

 

 

 Üyesi olduğu Dernekler:

1-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

2- Türkiye Ağrı Derneği

3-British Medical Acupuncture Society (Londra)

4-İstanbul Akupunktur Derneği ( Dernek 2.Başkanı)

5-Göğüs, Kalp ve Damar Anestezisi ve Yoğun Bakımı Derneği

6-Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

7-Uluslararası Kuantum Tıbbı (Laser) Derneğinin (Moskova) Aktif Eğitmeni.

8-Yoğun Bakım Derneği

9-T.C.Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi (2009-‘2012)

10-İstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanı (2016-Devam ediyor)

 

Organizasyonuna Katıldığı Faaliyetler:

-Siyami Ersek GKD Hastanesi Anesteziyoloji Kliniğine bağlı Ağrı Polikliniğini kurmuş (1997) ve 13 yıl sorumlu uzmanı olarak eğitime katkıda bulunmak.

-Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Akupunktur Kongresi Bilimsel Komite üyesi (2002)

– Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Akupunktur Kongresi Sekreteri ve Bilimsel Komite Üyesi (2004)

-Sağlık Bakanlığı’nın İÜ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2005 yılında doktorlar için düzenlemiş olduğu Akupunktur Sertifikasyon kurslarında görevli öğretmen olarak dersler verdim.

– Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Akupunktur Kongresi Bilimsel Komite üyesi (2006)

– Ek görevlendirme ile Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi ve SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupunktur Eğitim ve Araştırma Merkezinin Kurucusu ve Sertifikasyon Kursu Eğitim Koordinatörü (2006 yılından günümüze kadar).

-İstanbul Akupunktur Derneğinin düzenlediği 1998 yılından günümüze kadar eğitim kurslarında eğitmen ve organizatör.

– S.B.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji (Ağrı Tedavi) Polikliniği Kurucusu ve Sorumlu Uzman Hekimi, Ağrı Komisyonu Başkanı, Hastanenin Uluslar arası Sertifikayon Alımı ile ilgili Board üyesi(2007).

-Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi ( 2007 yılından bu yana)

-1. Ve 2. Ulusal ve Uluslar arası katılımlı Kuantum Tıbbı ve Tedavisi Sempozyumlarının Başkanlığını yapma ve organizasyonunu düzenleme.(2008 ve 2009 yıllarında).

-Yurt içi ve dışı çeşitli Kongrelerde özellikle Algoloji Dalında çeşitli Konferanslar vermek.

 

Bilimsel Yayınları:

– 68 adet yurtdışı ve yurtiçi dergilerde araştırma makaleleri

– 74 adet yurtdışı ve yurtiçi uluslar arası kongrelerde araştırma çalışmaları bildirileri.

 

 

İletişim Adresi:

 

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Algoloji Bilim Dalı Başkanı

İstanbul

 

Tel: 0532-6835539

E-mail:ioztekin@hotmail.com

 

 

 

 

 

      Prof.Dr.İlhan ÖZTEKİN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

           Algoloji Uzmanı